รัฐสภาเยอรมนี ระบุ กษัตริย์ไทย ไม่ละเมิด ข้อห้ามปฏิบัติ ภารกิจ แคว้นบาวาเรีย

240

สื่อนอก ตีข่าว รัฐสภาเยอรมนี จี้ รัฐบาล ตรวจสอบ สถานะของ กษัตริย์ไทย ขณะพำนักในแคว้นบาวาเรีย มีพฤติกรรมละเมิดข้อห้าม ภารกิจทางการเมืองหรือไม่ หลังเกิดปัญหาการชุมนุมในเมืองไทย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (26ต.ค.2563) กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในไทย ได้ร้องขอให้รัฐบาลเยอรมนี ทำการตรวจสอบว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐหรือไม่ อย่างเช่นลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการต่างๆ และพระราชบัญญัติประจำปี ระหว่างที่ทรงประทับในแผ่นดินเยอรมนี

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางรัฐสภาเยอรมนีได้เคยหารือกันในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้ว และ บอกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากกษัตริย์ของไทยปฏิบัติภารกิจทางการเมืองจากเยอรมนี และ ไฮโก มาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า รัฐบาลเยอรมนีกำลังเฝ้าดูพระจริยาวัตรของกษัตริย์ไทย ระหว่างประทับอยู่ในแคว้นบาวาเรีย เยอรมนีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามหลังการประชุมของคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี แหล่งข่าวเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้รายงานสรุปแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เชื่อว่ากษัตริย์ไทยทรงได้รับอนุญาตให้ตัดสินพระทัยเป็นบางครั้งบางคราว ตราบใดที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องบนแผ่นดินของเยอรมนี

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานะของกษัตริย์ไทย ทางรัฐบาลเยอมนีบอกกับคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฏรเยอรมนี ว่า พระองค์ทรงมีวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้ประทับในเยอรมนีในฐานะบุคคลทั่วไปอย่างถูกต้อง มาเป็นเวลาหลายปี และทรงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขแห่งรัฐ