พระราชดำรัส สะเทือนแผ่นดิน! We love them all the same ตรึงใจพสกนิกร

617

“เรารักพวกเขาเหมือนกัน และ ประเทศไทยคือดินแดนแห่งการประณีประนอม” หรือ We love them all the same-Land of Compromise…พระราชดำรัสสะเทือนแผ่นดิน ของพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางพสกนิกร

“We Love Them All The Same” และ “Thailand Is The Land Of Compromise” คือ 2 ประโยค ที่ในหลวงทรงตรัสตอบ “โจนาธาน มิลเลอร์” นักข่าว Channel 4 News และ CNN ขณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินด้านหน้าพระบรมหาราชวัง เมื่อค่ำวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนักข่าวต่างประเทศรายนี้ ขอพระราชทานสัมภาษณ์ ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

วันนี้คลิปและภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยสำนักข่าวใหญ่ๆ ของต่างประเทศทุกสำนักต่างได้รายงานข่าวเรื่องนี้

สองประโยคที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกนี้ “โจนาธาน มิลเลอร์” กราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “พสกนิกรเหล่านี้จงรักภักดีต่อพระองค์ แต่พระองค์อยากจะตรัสอะไรกับผู้ชุมนุมที่อยู่บนท้องถนน ที่อยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไหม ?”

พระองค์ตรัสตอบในครั้งแรกว่า ข้าพเจ้าไม่มีความเห็น ( I have no comment.) ก่อนจะตรัสต่อมาว่า “พวกเรารักเขาทุกคนเหมือนกัน” (“we love them all the same”) โดยทรงตรัสถึง 3 ครั้ง
นักข่าวต่างชาติถามว่า จะมีช่องว่างในการประนีประนอมได้หรือไม่

 

ในหลวงทรงตรัสตอบกลับว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอม” (Thailand is “the land of compromise”)

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตรัสว่า ขอบคุณมาก (“Thank you very much, thank you very much.” ) และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี ทรงตรัสว่า เรารักคุณเช่นกัน (“We also love you. We also love you.”)

นอกจากเหตุการณ์ตรัสตอบนักข่าวต่างประเทศแล้ว ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงความจงรักภักดี ขณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ความว่า “ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตา และร่วมสามัคคีทำความดี”

พร้อมกันนี้ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินอยู่นั้น ก็ทรงพระราชทานอนุญาตให้เด็กนักเรียนชายผู้หนึ่ง “ถ่ายภาพเซลฟี” ร่วมกับพระองค์ ซึ่งเป็นที่ซาบซึ้งปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชมพระบารมีอย่างหาที่สุดไม่ได้ เนื่องเพราะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะเช่นนี้ และด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของทุกพระองค์ ที่ทรงพยายามเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ทรงเข้าใจเด็กสมัยใหม่ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ ถึงแม้ว่ามีประชาชนบางกลุ่ม จะใส่ร้ายหรือแสดงความเกลียดชังต่อสถาบันฯ พระองค์ท่านก็ยังให้ความรัก และเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ทุกคน

ดังเช่นที่ทรงตรัส “We Love Them All The Same” และ “Thailand Is The Land Of Compromise” แสดงให้เห็นถึง “ทศพิธราชธรรม” หรือ ราชธรรม 10 อันประกอบด้วย “ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ” คือ จริยวัตร 10 ประการ ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ที่พระองค์ทรงมีให้แก่พสกนิกรชาวไทยมิเสื่อมคลาย
นี่เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจ และปลื้มปีติแก่พสกนิกรชาวไทยที่รักและเทิดทูนสถาบันฯ ที่จะมิรู้ลืมไปตราบนานเท่านาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ