ศิษย์เก่ามอ.นำซะกาตช่วยหญิงยากจนที่ยะหริ่ง ชีวิตลำบากเลี้ยงลูก4คนเพียงลำพัง

162

ศิษย์เก่ามอ. นำเงินซะกาตสร้างบ้านหญิงยากจน ที่ยะหริ่ง ระบุชีวิตสุดลำบาก ต้องเลี้ยงลูก 4 คนเพียงลำพัง

อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตุฮฺ
Mareeya Panwang กรรมการโครงการซะกาตศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานว่า  ขออนุญาตนำเรื่องราวการจ่ายซะกาตในโครงการซะกาต ชศมอ.ปี 3 ของพวกเราชาว ชศมอ มาฝากค่ะ
หนึ่งในเคสที่ทางกรรมการจัดสรรซะกาตได้ทำการจ่ายคือ เคสของหญิงสาวอายุ 22 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้ ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เธอถูกสามีทิ้ง อาศัยอยู่กับลูก 4 คน คนสุดท้องเพิ่งคลอดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดยตัวแทนในพื้นที่ได้แก่ คุณประสิทธิ์ แวจูนา (แบยิ) ได้ทำการไปประสานไปยังผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลชุมชน ทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ปลัดอำเภอส่วนต. หนองแรด กำนัน ผู้ช่วย ผอ.รพ.สต. ได้เปิดระดมทุน เพื่อสมทบกับเงินซะกาตจาก ชศมอ และทำการสร้างบ้านใหม่ที่สะดวกขึ้นให้กับเคสนี้ ทั้งนี้ได้ทำการส่งมอบและทำบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ขอบคุณนายอำเภอยะหริ่ง และทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือ และเจ้าของเงินซะกาตทุก ๆ ท่าน ขออัลลอฮฺตอบแทน