การปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 10

295

ภาพที่กำลังจะกลายเป็นภาพอันชินตา ของการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิสัณธาณอย่างใกล้ชิดกับพสกนิกรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทรงราชานุญาตให้มีการเซลฟี่ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า อย่างเป็นกันเอง ที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน นับเป็นการปรับตัวอีกครั้งของสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากมีการปรับตัวมาครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5

 

 

ก่อนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์กับพสกนิกร นับว่า ห่างไกล แม้แต่การมองพระมหากษัตริย์ ยังถูกลงโทษด้วยการปาหอกเข้าใส่ตา แต่หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับจากเสด็จประพาศยุโรป ต้องการให้อาณาจักรสยามมีความทันสมัย เพื่อลดกระแสการล่าอาณานิคมที่จ่อประเทศไทยอยู่รอบทิศ พระองค์ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับพสกนิกร ที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเป็นกันเอง

สามารถลดกระแสการโจมตีจากตะวันตกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศล้าหลังได้เป็นอย่างดี เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรไทย

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6, 7, 8, และ 9 แม้จะทรงเป็นกันต่อพสกนิกร แต่ยังมีระเบียบการเข้าเฝ้า ที่เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือแม้แต่พกโทรศัพย์ เพื่อเข้าเฝ้าก็ยังไม่ได้รับอนุญาต

แต่หลังการเสด็จพระราชดำเนิน เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวของพระแก้วมรกต ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อปลายเดือนธันวาคม สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ๆคอยกั้นหน้ากั้นหลังระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกร ถอยไปดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ไกลๆ ไม่คอยกันคอยห้ามทำโน่นทำนี่อย่างที่เคยเป็น

รัชกาลที่ 10 ทรงปฏิสัณธาณอย่างใกล้ชิดกับพสกนิกร พสกนิกนสามารถบันทึกภาพความประทับใจได้อย่างใกล้ชิด บางคนขอเซลฟี่พระองค์ก็ทรงอนุญาต ด้วยพระโอษฐ์ที่ยิ้มแย้ม ทรงแจกลายพระหัตถ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ต่อเนื่องจากการเสด็จอีกหลายครั้งพระองค์ท่านทรงปฏิสัณธาณอย่างใกล้ชิดกับพสกนิกรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ พิธีการที่เคยเข้มงวดถูกคลายลง เสียงทรงพระเจริญกระหึ่มตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนิน และพระองค์และพระราชินีก็ทรงเกษมสำราญกับการเข้าเฝ้าของพสกนิกร ทรงแย้มพระโอษฐ์ และตรัสกับพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา

เป็นความโชคดีของคนไทย และประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามรถ ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง

รัชกาลที่ 10 เป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าใจความรู้สึกของคนไทย ตั้งแต่ทรงเป็นรัชทายาทก็ทรงปฏิบัติในกรอบของรัชทายาท แม้ในช่วงที่พระบิดาทรงพระประชวร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อทรงได้รับพระราชานุญาต เมื่อตอนรัชกาลที่ 9 สวรรคต พระองค์ก็ไม่เร่งรีบจัดพระราชพิธีราชาภิเษก เพราะเข้าใจหัวใจคนไทยที่ยังอยู่ในความเศร้าโศก และพระองค์เองก็ยังอยู่ในช่วงโทมนัส จนเมื่อคนไทยคลายความทุกขฺโศกไปบ้าง จึงพระราชพิธีอย่างเป็นทางการ และคนไทยเข้าร่วมอย่างหนาแน่น

ทรงเข้าใจคนไทย ทรงเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงรักและเทิดทูนสถาบันเป็นอย่างสูง

พรพญา-Mtoday