เมื่อ “พระมุสา” กล่าวร้ายมุสลิม หวังสร้างความแตกแยกเพื่อธัมมชโย

1473

เฟส “พระนพดล”ได้นำข้อมูลเท็จมาปลุกปั่นสร้างความแตกแยกเกลียดชีงมุสลิมแลพะรัฐบาล อ้าง สนช.อิสลามเต็มสภา กำลังล้มศาสนาพุทธ “สมชาย แสวงการ” สนช.คนดังต้องออกโรงแจง มุสลิมใน สนช.มีแค่ 4 คน
.
โลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ข้อมูลกันว่า ขณะนี้ทาง สนช.นั้น มีคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากถึง 63 คน ปรากฎว่า พระนพดล สิริวํโส แห่งวัดพระธรรมกาย ก็ได้นำข้อมูลเท็จดังกล่าวนั้นโพสขึ้นกล่าวหาบนเฟซบุ๊คส่วนตัว ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า มุสลิมเต็มสภาต้องการล้มพุทธ โดยรายฃื่อทีึ่มีการส่งต่อกันนั้น ส่งมาเป็นระยะๆ เมื่อมีปัญหากับธรรมกาย ความจริงแล้วเป็นรายชื่อ มุสลิมที่สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อครั้งมีการรัฐประหารใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้รับเลือกมาเป็น สปช. แต่อย่างใด

นายสมชาย แสวงการ  สนช. ก็ได้โพสเฟซบุ๊ค เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า ประหลาดใจมากที่เห็นคนหลายคนหลายกลุ่ม แม้บางท่านจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใหญ่ในหลายแวดวงทั้งภาคราชการ ธุรกิจ การเมือง ศาสนา และอื่นๆ กลับงงและหลงข่าวลวงที่บรรดาตระกูลเสี้ยมปล่อยออกมาทำลายรัฐบาล คสช สนช ฯลฯ ที่สำคัญต้องการสร้างความขัดเเย้งแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะไทยพุทธกับไทยมุสลิม

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและได้โปรดทราบเเละเเชร์ต่อๆกัน จะได้เลิกเอาสิ่งแปลกปลอมรำคาญใจเหล่านี้มารกสมองท่านอีก

ผมในฐานะเลขานุการวิปสนช. ยืนยัน100%ครับ ทั้ง รายชื่อ 63 คนที่มั่วเมคขึ้นเอามาบอกเป็น สนช. มุสลิม ที่ร่วมลงชื่อใน 84 สนช. เสนอแก้กฎหมาย พรบ.สงฆ์ เรื่องสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่าน 3 วาระรวด นั่น เป็นเรื่องบิดเบือนโกหกมดเท็จทั้งสิ้น ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆแม้เเต่นิดเดียว และใน 63 คนนี้ไม่มีใครเป็น สนช. เลยสักคนครับ

โปรดใช้ปัญญาพินิจด้วย
1: สนช.ปัจจุบัน 250 คน
มี สนช. ไทยมุสลิมเพียง 4 ท่านคือ
1) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผวจ.นราธิวาส
2)นายวิทยา ฉายสุวรรณ อดีตขรก.
3)นายอนุมัติ อาหมัด อดีต สว.จังหวัดสงขลา 22 วัน ที่ถูกรัฐประหารเมื่อ 22 พค.2557
4)ศ.สมคิด เลิศไพทูรย์ คณบดีนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แต่งงานกับภรรยาไทยมุสลิม

“การเสนอแก้พรบสงฆ์ มี สนช. 84 คน เสนอเป็นพุทธ 83 คน รวมทั้งผมด้วย มี สนช.ที่ร่วมลงชื่อเสนอเป็นมุสลิม 1 คน และ เมื่อกฏหมายเข้าบรรจุวาระ 1 แล้ว รัฐมนตรีที่รับมอบมาจากคณะรัฐมนตรีไม่รับไปดำเนินการต่อ จึงเป็นภาระของสนช. จึงเสนอพิจารณา 3 วาระรวดในวันเดียวกันทันที คนๆนั้นเป็นไทยพุทธ 100%ครับ เป็นอดีตเด็กวัดครับ ผมเองครับ” นายสมชาย แสวงการ ระบุ

สนช.ท่านนี้ ย้ำในตอนสุดท้ายว่า เพราะฉะนั้นจึงเรียนมาให้คนไทยตาสว่าง อย่าไปหลงเชื่อข่าวมั่วข่าวปล่อยทำลายประเทศอีกครับ เเละถ้าใครส่งหรือแชร์ข้อความบิดเบือนทำนองนี้มาให้ โปรดแชร์ข้อเท็จจริงที่ผมชี้แจงนี้ให้ท่านเหล่านั้นรับทราบข้อเท็จจริงนี้ด้วยครับ

รายชื่อพี่น้องมุสลิม ที่ได้ยื่นสมัคร สปช. แต่มีการบิดเบือนว่า เป็น สนช.แก้ไขกฎหมายสงฆ์

1 นายคัมภีร์ ดิษฐากร มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนา บริหารราชการแผ่นดิน 2 นายบรรจง โซ๊ะมณี มูลนิธิเพื่อคุณธรรม การศึกษา 3 นายพิมาน บินตำมะหงง มูลนิธิอิสลามศาสนูปถัมภ์ สังคม 4 นายนิรันดร์ พันทรกิจ มูลนิธิมัจลิซุสดินี อื่นๆ 5 นายยืนหยัด ใจสมุทร มูลนิธิหลวงดำรงใจราษฎร์ หลวงสมุทรโยธี บรรพบุรุษใจสมุทร กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6 นายนิมันซูร จิยี่งอ มูลนิธิดารุสลาม การศึกษา
7 นางกูไซหมะวันซะฟีหนะ มนูญทวี มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังคม 8 นายทวีศักดิ์ มหามะ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน การเมือง 9 นายมนูญ รามบุตร สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน เศรษฐกิจ 10 นายซาการียา บินยูซุฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข พลังงาน 11 พลโทสมโภชน์ เงินเจริญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ อื่นๆ 12 นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไทย อื่นๆ 13 นายวินัย ดะห์ลัน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สังคม 14 พ.ต.ท.สันติ อัลอิดรุส มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม อื่นๆ
15 นายอิบรอเหม อาดำ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อื่นๆ 16 นายภูวเดช เจ๊ะฮูเซง พรรคคนขอปลดหนี้ อื่นๆ 17 นายสุไอนี เพียรดี มัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านมาบสอง) อื่นๆ 18 นายบาโหรม บิลโต๊ะหมาด สมาคมเภสัชและอายรเวชโบราณจังหวัดสงขลา การเมือง 19 นายอิบรอฮีม ยานยา มูลนิธิวัฒนธรรมภาคใต้ สังคม 20 นายโยธิน มานะบุญ มัสยิดยุมรอตุลอิสลาม สังคม
ปกรณ์ ปรียากร
21 นายอับดุลเลาะ วาแม สมาคมสายน้ำ สังคม 22 นายมนูพันธ์ ชลายนเดชะ สมาคมสนธิอิสลาม อื่นๆ 23 นายปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อื่นๆ 24 นายบุญญา หลีเหลด พรรคภราดรภาพ การเมือง 25 นายอาหะหมัด เบนโน มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา 26 นายวสันต์ ทองสุข สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 27 นายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 28 นายรอฮีม กาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
นายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล
29 นายนัสเซอร์ ยีหมะ สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาป อำเภอปากพยูน อื่นๆ 30 นางชิดชนก ราฮิมมูลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อื่นๆ 31 นายอติคม ธนบัตร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง อื่นๆ 32 นายมังโสด หมะเต๊ะ มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุนนาอีม อื่นๆ 33 นายนิรันดร์ วายา มูลนิธิอัลฟุรกอน การเมือง 34 นายกูมัจดี ยามิรูเด็ง มูลนิธิทุนการศึกษาหอวังเกษม อยู่สำราญ เศรษฐกิจ 36 นายอับดุลอายี สาเม็ง ศอ.บต. พลังงาน 37 นายอนุมัติ ศาสนูปถุมภ์ มูลนิธิฮัมซะห์ สื่อสารมวลชน 38 นายอุสมาน ดาโอะ พรรคประชาธรรม การเมือง
39 พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ การปกครองท้องถิ่น 40 นายปราโมทย์ สมะดี พรรคเพื่อสันติ การเมือง 41 นายสมชาย สาโรวาท สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเมือง 42 พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย พลังงาน 43 นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย สื่อสารมวลชน 44 นายสมาน งามโขนง สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 45 นายสมชาย มูฮัมหมัด สหภาพแรงงานไพร์มบอกซ์ สังคม 46 นายฮานิฟ หยงสตาร์ พรรคเพื่อสันติ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 46 นายกอยไวนี สตอหลง สหภาพแรงงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นายวสันต์ ทองสุข
47 นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ กรมคุมประพฤติ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 48 นายรอหมาน หลีเส็น สมาคมอิสลามศึกษาสตูล การศึกษา 49 นายบัณฑิต สาและ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ การศึกษา 50 นางรัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษา 51 นายเสนีย์ สุวรรณดี สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน การศึกษา 52 นายนิยะปาร์ ระเด่นอาหมัด สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาในปากีสถาน การศึกษา 53 นายรังสรรค์ ทองทา มูลนิธิธรรมิสลาม การศึกษา 54 นายมุหัมมัดนาสีรุดดิน และบุ๊ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาปัตตานี การศึกษา 55 นายดนัย สยามวาลา มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ พลังงาน
56 นายแวฮามะ บากา สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57 นายมูหะมะ เจะเอาะ สมาคมพัฒนาสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 58 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธ์ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน สังคม 59 นายสุเทพ ชองโกเลีย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล อื่นๆ 60 นายดิเรก วันแอเลาะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อื่นๆ 61 นายมนต์ชัย สุปัญโญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อื่นๆ 62 นางนาตยา คณโฑทอง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี อื่นๆ
63 นายศุภนัย พวงมณี มูลนิธิธรรมิสลาม อื่นๆ 64 นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม อื่นๆ 65 นางอามีน๊ะ กาเสมละ กลุ่มแม่บ้านสตรี อื่นๆ 66 นายสันติ บางอ้อ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อื่นๆ 67 นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อื่นๆ 68นายสิรัตน์ สิทธิดารา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง การศึกษา 69พลโทสมชาย วิรุฬหผล องค์การสงเคราะห์มุสลิมแห่งประเทศไทย พลังงาน 70 พันโทณรงค์ โต๊ะซา มัสยิดมานารุลฮุดา บริหารราชการแผ่นดิน

อีกเพจหนึ่ง ที่นำข้อมูลไม่สร้างความแตกแยก