ขอแสดงความยินดี “ดาโต๊ะ” ใหม่ ฟารีดา-มุข สุไลมาน

4693

ขอแสดงความยินดีกับดาโต๊ะสรี มุข สุไลมาน และดาโต๊ะสรี ฟาริดา สุไลมาน ได้รับตำแหน่งดาโต๊ะขององค์กรในรัฐกลันตัน เมื่อ 2 มีนาคม

ดร.ฟารีดา กล่าวว่า องค์กรในรัฐกลันตัน มาเลเซีย ที่รวมบรรดาลูกหลานเครือญาติของสุลต่านสายกลันตันในอดีต ทุกปี องค์กรนี้จะมอบตำแหน่ง ดาโต๊ะสรีเป็นตำแหน่งที่ให้เพื่อนับความเป็นเครือญาติทางสายเลือด ของบรรดาลูกหลานที่กระจายไปทั่วคาบสมุทรมลายู ตั้งแต่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและประเทศไทย

สำหรับมุข สุไลมาน เป็นนักการเมืองกลุ่มวาดะห์ ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ปัตตานีหลายสมัย

ขณะที่ฟารีดา สุไลมาน เป็นชาวศรีขรภูมิ  สุรินทร์ เป็นนักการเมืองที่ได้รับความไว้วางจากชาวสุรินทร์ เป็น ส.ส.หลายสมัยเช่นเดียวกัน