เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำลายยาแก้ไอ จำนวนทั้งสิ้น 14,621 ขวด ที่บ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

370

นายนิเพาซาน บาวา รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการทำลายยาแก้ใอ ระดับจังหวัดปัตตานี ร่วมกันทำลายยาแก้ไอยี่ห้อบีเฟนดริล ผลิตภายใต้บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 14,621 ขวด ที่ได้รับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เพื่อนำใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดปัตตานี และรอการทำลาย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยได้นำยาแก้ไอดังกล่าวขนย้ายใส่รถบรรทุก 6 ล้อ ไปทำการทำลายโดยใช้วิธีขุดและบด ก่อนที่จะนำไปฝัง ณ บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก

โดยได้รับการสนับสนุนอำนวยความสะดวก พร้อมเป็นสักขีพยานจากนายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายอับดุลกาเดร์บือราเฮง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ่อทอง และเจ้าหนที่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อทอง อีกด้วย