ทหารอเมริกันเข้ารับอิสลาม

862

Michael Barnes

เป็นคนรัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเป็นทหารระดับสูงของอเมริกา  เกิดในครอบครัวที่เคร่งในศาสนาคริสต์ เมื่อเขาได้เป็นทหาร เขาได้รู้จักกับเพื่อนทหารด้วยกันซึ่งนับถืออิสลามวันหนึ่งเขาได้ท้าดีเบตเรื่องศาสนากับเพื่อนทหารคนนั้นและการโต้วาทีครั้งนั้นเป็นจุดประกายให้เขาศึกษาอิสลามอย่างจริงจัง  เขาใช้เวลา 2 ปี ศึกษาอิสลาม

ในที่สุด เขาตัดสินใจเข้ารับอิสลามและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในสังคมอเมริกา  เพราะเขาเป็นอนุศาสนาจารย์คนแรกที่เป็นมุสลิมของกองทัพอเมริกา

 

revert to Islam