พระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานของขวัญ ให้ “พล.อ.ประยุทธ์”

76

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้า รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญ พระราชทาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 4 ม.ค.64 ที่ ทำเนียบรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญพระราชทาน เพื่อมอบแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม