ลองของ!!พรก.ฉุกเฉิน! แนวร่วมมธ.ปลุกม็อบ ให้กำลังใจ13ผู้ต้องหา คดี ม.112

63

กลุ่มแนวร่วม มธ.และ การชุมนุมฯ เมิน พรก.ฉุกเฉิน ส่งข้อความ ปลุกม็อบ ร่วมชุมนุม หน้า สน.ทุ่งมหาเมฆ ให้กำลังใจ 13 ผู้ต้องหา ม.112 จุดม็อบป่วน หน้าสถานทูตเยอรมัน

7 ม.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration โพสต์ข้อความว่า วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้ต้องหา ม.112 คดีหน้าสถานทูตเยอรมนีทั้งหมด 13 คน มีกำหนดการนัดส่งตัวอัยการ โดยเวลา 10.00 น. จะมีการรวมตัวกันก่อนที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ สำหรับท่านใดที่สะดวก ขอเรียนเชิญไปร่วมกันให้กำลังใจทั้ง 13 คนได้ ที่สน.ทุ่งมหาเมฆ แล้วพบกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว ถือเป็นการ เคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ จงใจฝ่าฝืน พรก..สถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ระบุว่า ข้อ 1 การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ข้อ 3 การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นกํารยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้อ 4 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ข้อ 5 การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค และ ข้อ 6 การประสานงาน เป็นต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป