อธิการบดีม.ฟอตอนีเข้าพบรองสังฆราชศรีลังกา สนทนาแนวทางสันติภาพ

338

ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะประธานสภาศาสนิกสัมพันธ์ฯ ได้เข้าพบรองพระสังฆราชศรีลังกา ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างการปฏิบัติภารกิจสันติเสวนานานาชาติ ที่ประเทศศรีลังกา

ทั้งนี้ ที่ศรีลังกามีองค์กรพุทธที่ทรงอิทธิพลชื่อ Bodu Bala Sena เป็นพันธมิตรกับพระวีระธูของเมียนมา มักจะไล่ทำร้ายพระสงฆ์ที่ไม่ร่วมกับแนวทางของตน รวมทั้ง มีการประชุมต่อต้านอิสลามหลายครั้ง แต่ละครั้งมีคนเข้าร่วมจำนวนมาก การที่ ดร.อิสมาแอล ลุตฟี เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยรองพระสังฆราชน่าจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากขึ้น