ศบค.แถลง!! พบผู้ติดเชื้อรายใหม่245ราย ในประเทศ181 ตปท.21ราย ตาย67

45

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19เพิ่ม 245 ราย ติดเชื้อในประเทศ 181 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จากการคัดกรองเชิงรุก 43 ราย State quarantine 21 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 10,298ราย เสียชีวิต67

วันที่ 10 ม.ค.64 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 245 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 181 ราย

ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการคัดกรองเชิงรุก 43 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 21 ราย รวมสะสม 10,298 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 8,157 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,791 ราย รักษาหายแล้ว 6,428 ราย เหลือรักษาอยู่ 3,803ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม คงที่ 67 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่รักษา กรุงเทพ และ นนทบุรี 2,941 ราย ภาคเหนือ 264 ราย ภาคกลาง 6,160 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 153 ราย และ ภาคใต้ 780 ราย