ผบ.กองเรือยุทธการ!!เยี่ยม กำลังพล”เรือจักรีนฤเบศร”หลังผลตรวจ ไร้โควิดยกลำ

20

ผบ.กองเรือยุทธการ ให้กำลังใจกำลังพล “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” หลังพบ ทหารเรือ2นาย ติดเชื้อโควิด-19 โดยผลตรวจ กำลังพล270นาย ไร้เชื้อ มฤตยู แต่ยังเฝ้าสังเกตอาการต่อเนื่อง

วันที่ 13 ม.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยผลตรวจกำลังพลทั้ง 270 นาย ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงเฝ้าสังเกตอาการแยกตามความเสี่ยง ประกอบด้วย

1.ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน 210 นาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
– กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จำนวน 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10-24 ม.ค.64 ได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
– กำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 201 นาย กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่าง 11 – 25 ม.ค.64 ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ 11 ม.ค.64 ผลตรวจไม่พบเชื้อ

2.ผู้ที่กักตัวที่เรือ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน 60 นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ 11 ม.ค.64 เรียบร้อย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ

3.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จำนวน 17 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ
อย่างไรก็ตาม กำลังพลในกองเรือยุทธการทุกนายยังคงรักษามาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตลอดจนมีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ