หน้าเดิมๆ! กลุ่มชาวพุทธยื่น DSI ยึดเงินฮาลาล

1709

วันที่ 4 มีนาคม เพจองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ-อพช. ได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ดีเอสไอ(DSI)เอาเรื่องคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีเครื่องหมายฮาลาลเก็บเงินสินค้ากินเปล่ามา 20 ปีอย่างผิดกฎหมาย ตามคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภาความมั่นแห่งชาติ

ทั้งนี้การตรวจสอบฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามกฎหมายการบริหารกิจการศาสนาอิสลามปี2540 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการกลางฯมีอำนาจในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบฮาลาลด้วย ขณะที่กลุ่มพุทธพลังแผ่นดิน ได้ยื่นผู้ตรวจการฯให้ตรวจสอบ “กองทุนฮาลาล” ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่รับพิจารณาเนื่องจากกองทุนฮาลาล ไม่มีอยู่จริงและไม่มีได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ไม่เคยจัดตั้งกองทุนฮาลาลขึ้นมาแต่อย่างใด แต่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบฮาลาล