วิป2ฝ่ายเคาะ!!ซักฟอกรบ.16-19ก.พ.ตามด้วยแก้รธน.วาระสอง24-25ก.พ.

73

วิป 2 ฝ่าย เคาะแล้ว อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 4 วัน 16-19 ก.พ.ส่วน แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 2 วันที่ 24-25 ก.พ. รวมถึง การเปิดลงมติร่างรธน.วาระ3 วันที่17-18 มี.ค.64

วันที่ 19 ม.ค.64 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกันกับผู้แทนคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป 2 ฝ่าย) โดยมี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล และ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ร่วมประชุม โดยมีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ เป็นการชดเชยทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. และวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.

ทั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดให้มี การอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ.นี้ และลงมติวันที่ 20 ก.พ. นอกจากนี้ กำหนดให้วันที่ 24 – 25 ก.พ.เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ วาระที่ 2 โดยกำหนดการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ในวันที่ 17 – 18 มี.ค.พร้อมกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ….ในวาระที่ 2 – 3