ครั้งแรก! ประกวดอ่านคัมภีร์กุรอ่านในเรือนจำ นำศาสนาขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขัง

224

เรือนจำจังหวัดระนอง จัดแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน และตอบปัญหาศาสนาอิสลามของผู้ต้องขังมุสลิม โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัด

Cr.กรมประชาสัมพันธ์/ไทยรัฐ/ อ.วัลภา นีละไพจิตร /Mtoday