ศบค. คลายล็อก พื้นที่ควบคุม-ร้านอาหาร เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม

53

ศบค. เผยมาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุม กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี และ นนทบุรี นั่งร้านอาหารได้ถึง 23.00 น. ส่วนสถานศึกษา ให้จัดการเรียนแบบผสมผสาน

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดประจำวัน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผย มาตรการผ่อนคลายการใช้มาตรการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดย ขณะนี้มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี โดยมีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้

เงื่อนไขสถานที่ ยังคงปิดบริการ ประกอบด้วย ผับ บาร์ คาราโอเกะ บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด

ส่วนเงื่อนไขสถานบริการที่สามรถให้เปิดการได้ ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นการเว้นระยะห่าง) แต่จำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. และ งดดื่มสุราในร้าน (ซื้อกลับบ้านได้)

สถานศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On site, Online, On air) กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ รร.ตชด. ทุกพื้นที่เปิดเรียนได้ตามปกติ และมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกำกับการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ ก่อนหลังร่วมกิจกรรม และ จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุรา และงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดนิทรรศการ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน

แรงงานต่างด้าว จำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้าย และใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” กรณีมีความจำเป็นในการเดินทางและเคลื่อนย้าย ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด