ไทยพบโควิดใหม่อีก930 ในประเทศ916 มาจากตปท.14เสียชีวิต1ตายสะสม77

41

ศบค. เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่เพิ่ม 930 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 916 ราย ตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย คัดกรองเชิงรุก889 ราย มาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกัน 11 ราย ไม่เข้าสถานกักกัน 3 ราย มาจากมาเลเซีย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวเมียนมา มีโรคตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง

วันที่ 30 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. ที่ ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ผู้ช่วย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 930 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 916 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 889 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 11 ราย ประกอบด้วย อิหร่าน 1 ราย เกาหลีใต้ 1 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย ไนจีเรีย 2 ราย รัสเซีบ 1 รายสหราชอาณาจักร 2 ราย และเยอรมนี 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน 3 ราย ทั้งหมดจากมาเลเซีย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 109 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติเมียนมา อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ที่สมุทรสาคร โรคประจำตัวตับแข็ง และโรคพิษสุราเรื้อรัง ประวัติทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 15 ธ.ค. มีอาการไข้ แน่นท้อง ตาเหลือง ตัวเหลือ วันที่ 29 ธ.ค. มีอาการเหนื่อยหอบ x-ray พบปอดอักเสบ 30 ธ.ค. ผลยืนยันพบเชื้อ วันที่ 2 ม.ค. เลือดออกในทางเดินอาหาร วันที่ 19 ม.ค. ไตวายเฉียบพลัน มีลิ่มเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด ต่อมาวันที่ 27 ม.ค. อวัยวะภายในล้มเหลว และเสียชีวิตลง

ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ ติดเชื้อในประเทศไปพื้นที่เสี่ยง 27 ราย มากสุด สมุทรสาคร 18 ราย กรุงเทพมหานคร 3 ราย นนทบุรี 2 ราย มหาสารคาม 2 ราย ตาก 1 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชนพบ 889 ราย มากสุด จ.สมุทรสาคร 865 ราย สมุทรปราการ 18 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย แนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น จากค้นหาเชิงรุกเป็นส่วนใหญ่

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 17,953 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 15,501 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 8,553 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,452 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1,850 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 109 ราย รวมเป็น 11,505 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,371 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 77 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 30 ม.ค. 2564 อยู่ที่ 13,716 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 4,485 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 8,553 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 678 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 109 ราย สะสมหายป่วยแล้ว 7,565 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,134 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 17 ราย