ฉก.ทหารพราน42 จัดกิจกรรม”ตาดีการักษ์สถาบัน” พื้นที่ปลายด้ามขวาน

21

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” โดยมี เยาวชนในสถานศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 120 คน พร้อมบรรยาย พระราชกรณียกิจ ในโครงการรพระราชดำริ พื้นที่จชต.

วันที่ 4 ม.ค.64 ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ หมวดทหารพรานหญิง กองร้อยทหารพรานที่ 4214 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ เจ๊ะฆู อสม.ต.บ้านกลาง และมวลชนญาลันนันบารู ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” ณ ตาดีกานูรุลอิห์ซาน ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีนักเรียนโรงเรียนตาดีกาฯ ร่วมกิจกรรม120 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้พระราชกรณียกิจชองพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยังได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19