ประกันรายได้ ชาวสวนยาง ธ.ก.ส.จ่ายแล้ว5พันล้าน ใครยังไม่ได้ รีบติดต่อทันที

94

กยท. เผยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรในโครงการไปแล้ว เกือบ 5,000 ล้านบาท พร้อมขอให้ชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินเร่งติดต่อ กยท. ได้ทันที

วันที่ 4 ก.พ.64 นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 ของ กยท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ฯ งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 63 เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วจำนวนกว่า 1,600 ล้านบาท และจากข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 โอนให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 4,940.56 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับเงินแล้ว 1,342,209 ราย

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 และมีสิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ฯ ซึ่งยังคงมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการฯ สามารถติดต่อกับจนท.ของ กยท. ภายในพื้นที่สวนยางที่ท่านตั้งอยู่ หรือ กยท.จังหวัด/สาขา ได้ทุกวันทำการ

“กยท. ได้เร่งดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคายางจะขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แต่ว่ายังคงมีส่วนต่างของราคาที่เกษตรกรได้รับจริงเวลาไปขายผลผลิต ซึ่ง กยท. มุ่งมั่นจะดำเนินการโครงการนี้ให้กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวสวนยางจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ซึ่ง หากติดขัดปัญหา มีข้อสงสัยหรือยังไม่ได้รับเงินของโครงการฯ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กยท.ได้ทันที” รองผู้ว่าฯกยท.กล่าว