“กรมสมเด็จพระเทพฯ”พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู 2564 “หนิว ฉี ชง เทียน”

81

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู 2564 “หนิว ฉี ชง เทียน” ให้ประชาชนชาวไทย มีความสุขความเจริญ กิจการรุ่งเรือง มีโชค ลาภ และ ความสุขกันถ้วนหน้า

วันที่ 11 ก.พ.64 เพจ PHUFA โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564 แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน
พร้อมทั้งพระราชทานความหมายของคำว่า หนิว ฉี ชง เทียน ว่า ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า หมายถึง กิจการเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ในปีฉลู 2564 นี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานพรนี้ทุกคนจะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดกิจการนั้นๆก็จะเฟื่องฟูและสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์ทุกประการ

ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่ง สำหรับทุกท่าน ทางร้านภูฟ้าจึงได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาน่ารัก พร้อมทั้งลายพระหัตถ์พรพระราชทาน ภาษาจีนคือ หนิว ฉี ชง เทียน มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง และจัดทำป้ายมงคลพรพระราชทาน นำมาจำหน่ายเป็นของขวัญวันตรุษจีน ปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลแห่งความรุ่งเรือง เฟื่องฟู ความอุดมสมบูรณ์ มีโชค มีลาภ และมีความสุข กันถ้วนหน้า