อุปทูตซาอุฯ เยี่ยมคารวะ จุฬาราชมนตรี สานสัมพันธ์สองประเทศ

51

อุปทูตซาอุดิอาระเบีย นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ จุฬาราชมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักจุฬาราชมนตรี กับ สถานเอกอัครราชทูตซาอุเดียอารเบีย

วันที่ 5 ก.พ.2564 ที่ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นาย Essam Saleh Al Getale อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย นำคณะ เดินทางมาที่ สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เป็นการเข้าพบเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักจุฬาราชมนตรี กับ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย และในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง ประเทศไทย และ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อความร่วมมือด้านต่าง ๆ อันจะเป็นผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป