มั่นใจแจงได้ทุกเรื่อง!! มท.2 พร้อมอธิบาย เมืองต้นแบบจะนะ หากโดนซักฟอก

33

รมช.มหาดไทย มั่นใจสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น โดยเฉพาะ กรณี เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ อ.จะนำ และ การอนุมทัติเบิกจ่าค่าซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ เมื่อเป็น นายกอบจ.สงขลา

วันที่ 14 ก.พ.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังร่วมสัมมนาเตรียมข้อมูลเพื่อรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ที่ประชุมรับฟังสิ่งที่ตนชี้แจงเตรียมไว้ว่า จะสามารถอภิปรายได้ครบถ้วนทุกประเด็น คาดว่าประเด็นที่จะถูกขึ้นมาอภิปรายน่าจะเป็นเรื่องเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) กำหนดไว้ตามกฏหมายปี2553 มั่นใจสามารถจะอธิบายได้ทุกประเด็น

ต่อข้อถามว่ากังวลหรือไม่ที่มีชื่อเป็นหนึ่งที่พรรคก้าวไกลจะยื่นให้ ป.ป.ช.ยื่นให้ตรวจสอบในทางอาญาหลังสิ้นสินการอภิปราย นายนิพนธ์ กล่าวว่า ยินดีที่จะอธิบายและไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เมื่อถามอีกว่า รู้สึกเป็นห่วง กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดตามกฏหมายอาญามาตรา 157 ที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ เมื่อครั้งเป็นนายกอบจ.สงขลา หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้ชี้แจงเสร็จสิ้นจบกระบวนความแล้ว ซึ่งเป็นการทำตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการศาล และคดียังไม่สิ้นสุด ยังไม่จ่ายเงินสักบาท