ป่วยโควิดใหม่130 ราย ในประเทศ116 ราย กลับจาก ตปท.14 ราย เสียชีวิตเพิ่ม1

22

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่เพิ่ม130ราย ติดเชื้อในประเทศ116 ราย เข้าตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 61 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 55 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหมอที่จังหวัดมหาสารคาม รักษาหายแล้ว 124 ราย

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 11.30 น. ที่ ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 130 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 116 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 61 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 55 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 14 ราย เยอรมนี 2 รายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย เมียนมา 2 ราย อิตาลี 1 ราย คูเวต 1 ราย เดนมาร์ก 3 ราย สาธารณรัฐแคเมอรูน 1 ราย ส่วนผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่ม 124 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 83 นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ อายุ 66 ปี มีโรคประจำตัวมะเร็งต่อมลูกหมาก มีประวัติเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า จากกลุ่มโต๊ะแชร์ วันที่ 13 ม.ค.ผู้ป่วยติดเชื้อรอบใหม่ รายที่ 11 ของมหาสารคาม มาตรวจด้วยอาการไข้ที่คลินิก วันที่ 19 ม.ค.ผู้ป่วยติดเชื้อรอบใหม่ รายที่ 9 ของมหาสารคาม มาตรวจด้วยอาการไข้ที่คลินิก วันที่ 25 ม.ค.ผู้ป่วยติดเชื้อรอบใหม่ รายที่ 2 ของมหาสารคาม มาตรวจด้วยอาการไข้ที่คลินิก วันที่ 28 ม.ค.ทราบว่าผู้ป่วยโควิด-19 รอบใหม่ รายที่ 2 ติดเชื้อจึงเริ่มการกักตัว วันที่ 29 ม.ค.ตรวจหาเชื้อครั้งแรก ไม่พบเชื้อ วันที่ 31 ม.ค.มีอาการปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว คล้ายจะเป็นไข้ วันที่ 1 ก.พ.มีอาการไข้, ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 พบเชื้อ เข้ารับการรักษา วันที่ 7 ก.พ.เกิดอาการปอดอักเสบ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ, อาการทรุดลง และวันที่ 18 ก.พ.ได้เสียชีวิตลง

ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ ติดเชื้อในประเทศในพื้นที่เสี่ยง 61 ราย มากสุดที่ จ.สมุทรสาคร 35 ราย กรุงเทพมหานคร 7 ราย ปทุมธานี 10 ราย พระนครศรีอยุธยา 4 ราย นครปฐม 3 ราย นนทบุรี 2 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน 55 ราย มากสุด สมุทรสาคร 36 ราย ปทมุธานี 12 ราย นครปฐม 7 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 25,241 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 22,562 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,311 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,679 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,069 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 124 ราย รวมเป็น 24,070 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,088 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 83 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 19 ก.พ. 2564 อยู่ที่ 21,004 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 5,788 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,311 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 905 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 124 ราย สะสมหายป่วยแล้ว 19,893 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 1,088 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 23 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 110,824,588 ราย อาการรุนแรง 95,519 ราย รักษาหายแล้ว 85,766,178 ราย เสียชีวิต 2,451,458 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 28,523,524 ราย
2. อินเดีย จำนวน 10,962,189 ราย
3. บราซิล จำนวน 10,030,626 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 4,125,598 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,083,242 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 25,241 ราย