ปชป.ไม่ขัด!! ปม ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ “จุรินทร์-นิพนธ์” ไม่เกี่ยวข้องทุจริต

61

ปชป.ไม่ขัดข้อง ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ “จุรินทร์-นิพนธ์”  ยันไม่เกี่ยวข้องทุจริต และ มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้ว ทั้งเรื่อง การจัดซื้อถุงมือยาง รมว.พาณิชย์  และ การทำหน้าที่ของ รมช.มหาดไทย เมื่อครั้งนั่งเก้าอี้ นายกฯอบจ.สงขลา

วันที่ 21 ก.พ.64 ที่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องที่สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ถือเป็นกระบวนการในการตรวจสอบตามครรลอง และเป็นสิ่งสวยงามในระบอบประชาธิปไตย ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ สำหรับ รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ของพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ที่ถูกอภิปรายนั้น พรรคประชาธิปัตย์ เชื่อมั่นว่าทั้ง 2 เป็นผู้ที่ทำหน้าที่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการสมคบทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ตนไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะไปยื่น ป.ป.ช.ในประเด็นไหน แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เมื่อครั้งที่ นายนิพนธ์ ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลานั้น ยืนยันว่านายนิพนธ์ไม่ได้กระทำการทุจริต แต่มีเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อปกป้องประโยชน์ของงบประมาณแผ่นดิน เพราะเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายก่อนที่นายนิพนธ์จะเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ. ดังนั้น เมื่อเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.แล้วได้รับทราบข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจึงไม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว

ส่วนผลสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคฝ่ายค้าน จะไปยื่นคำร้องต่อประชาธิปัตย์นั้น ก็ขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบให้เต็มที่ รวมถึงกรณีที่จะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง ภายหลังจากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายจุรินทร์ ได้มีบัญชาให้มีการยื่นเรื่องดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.ตั้งแต่โอกาสแรกที่ทราบเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้ว และยังสั่งระงับการซื้อขายถุงมือยางไปแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่การแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และการดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ไปแล้วอีกด้วย