งัดข้อกันแล้ว!! ภท.ชน พปชร. ปม ค้านเลื่อนญัตติ โยงเอาคืน “กลุ่มดาวฤกษ์”

55

พปชร.-ภท. งัดกันก่อนสภาเริ่มถก รธน.วาระ 2 หลัง ‘วิเชียร’ เสนอเลื่อนวาระค้างพิจารณาก่อน ด้าน ภท.วอล์กเอาต์ หลังแพ้โหวต เผยเป็น สัญญลักษณ์เอาคืน หลัง สส.กลุ่มดาวฤกษ์ งดออกเสียงให้”ศักดิ์สยาม”

วันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม วาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 วาระ 2 ทั้งนี้ เมื่อเริ่มประชุม นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอให้เลื่อนร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ที่ค้างการพิจารณาอยู่ครั้งที่แล้ว และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามมติที่ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่าย ได้ตกลงกันไว้ แต่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) คัดค้านการเลื่อนระเบียบวาระ

โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า พรรคไม่เห็นด้วยกับการนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะไม่ได้ร่วมประชุมวิป 3 ฝ่าย เกรงว่าหากนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน จะทำให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 เสร็จไม่ทันก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เพราะร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับที่ขอเลื่อนขึ้นมา มีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก

ขณะที่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าประชุมวิป 3 ฝ่าย แต่ได้แจ้งผลประชุมให้พรรคภูมิไทยทราบแล้ว ยืนยันว่า การเลื่อนร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับมาพิจารณาก่อน ไม่ได้มีเจตนายื้อการแก้รัฐธรรมนูญ อย่าไปวิตก ถ้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 เสร็จไม่ทันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะให้พิจารณาต่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

จากนั้น ที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบให้เลื่อนร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยคะแนน 331 ต่อ 160 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากลงมติ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้วอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุมทันที โดยไม่ขอร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ และจะกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งเมื่อถึงวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ มีรายงานว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ เริ่มต้นตอบโต้ท่าทีต่อพรรคพลังประชารัฐ กรณี 6ส.ส.ดาวฤกษ์ งดออกเสียง ในการลงมติอภิปรายไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม