สถานการณ์วันนี้!! ไทยพบป่วยโควิดรายใหม่72 ราย ยอดสะสมยืนยัน25,881ราย

34

ศูนย์ข้อมูล COVID 19 เผยแพร่ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 25,881 ราย หายป่วยแล้ว 25,022 ราย และ เสียชีวิตสะสม 83 ราย

วันที่27 ก.พ.64 เวลา 11.30 น. เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 50 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 13 รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 9 ราย รวมสะสม 25,881 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 23,119 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,762 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 25,022 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 776 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ สะสม 21,644 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,498 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 6,158 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 988 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 50 ราย พบใน สมุทรสาคร 34 ราย กรุงเทพมหานคร(กทม.) 5 ราย ปทุมธานี 6 ราย ตาก 2 ราย นครปฐม 2 ราย อยุธยา 1 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 13 ราย พบใน สมุทรสาคร 3 ราย ตาก 2 ราย ปทุมธานี 8 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร 3 ราย อิหร่าน ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย กานา เมียนมา ประเทศละ 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 113,985,943 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 432,632 ราย อาการรุนแรง 91,046 ราย รักษาหายแล้ว 89,539,707 ราย เสียชีวิต 2,529,337 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,136,912 ราย เป็นรายใหม่ 80,625 ราย 2.อินเดีย จำนวน 11,079,094 ราย เป็นรายใหม่ 16,056 ราย 3.บราซิล จำนวน 10,457,794 ราย เป็นรายใหม่ 63,908 ราย 4.รัสเซีย 4,223,186 ราย เป็นรายใหม่ 11,086 ราย 5.สหราชอาณาจักร 4,163,085 ราย เป็นรายใหม่ 8,523 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 114 ของโลก