“นิพนธ์” นำ”จุรินทร์”ลงพื้นที่หาเสียง”เมืองคอน”มั่นใจปชป.ชนะศึกเลือกตั้งแน่

49

“นิพนธ์” นำ “จุรินทร์” ลงพื้นที่หาเสียง เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช. มั่นใจ ชนะแน่ หลังลงพื้นที่สัมผัสประชาชน ที่ยังเชื่อมั่นต่อพรรค และผลงานที่นำนโยบายประกันรายได้ ยาง ปาล์ม ข้าว สู่การปฎิบัติได้จริง

วันที่ 27 ก.พ.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผย ถึงบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรค ได้ส่งผู้สมัครคือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 แทน นายเทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้ดำเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดี ของในส่วนพรรค ปชป.วันนี้ มี นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ ได้แก่ ถาวร เสนเนียม, สาธิต ปิตุเตชะ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นราพัฒน์ แก้วทอง รวมถึงทุกกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค สมาชิกพรรค กลุ่มชมรม ต่างๆ ได้มาร่วมกันลงพื้นที่จึงทำให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงานต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจอย่างมาก

โดยยังเชื่อมั่นว่า ผู้สมัครจากพรรค คือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 จะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน ประการสำคัญมาจากการทำงานในบทบาทของของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่คนของพรรคปชป. ได้ไปทำหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ กระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะ พืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 30,000 – 40,000 บาทต่อครอบครัว รวมถึงนโยบายเพื่อการดูแลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกกลุ่มทุกคนของพรรคปชป. ที่ทุกคนต่างร่วมมือกันทำเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งได้แสดงถึงความผูกพันของระบบพรรคการเมือง กับ การเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของพรรค ปชป.เองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรค เป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการทำงานบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคปชป.ได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป