ศาลปัตตานี ประหารชีวิต 6 จำเลยคดี ระเบิดวินาศกรรม คุกตลอดชีวิต3ราย

479

ศาลปัตตานี พิพากษาลงโทษ 10 จำเลย ก่อเหตุระเบิดวินาศกรรม ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ปี 2559 โดยตัดสินประหารชีวิต6 ราย และ จำคุกตลอดชีวิต3ราย และ จำคุก จำเลยที่7 รวม 36ปี 8 เดือน

วันที่ 2 มี.ค.64 ศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษา คดีเหตุระเบิดวินาศกรรม 6 เหตุ พื้นที่เมืองปัตตานี เมื่อปี 2559 โดยมีจำเลยทั้ง 10 ดังนี้
นายมะซัน สาและ จำเลยที่ 1 (จำคุกตลอดชีวิต)
นายอับดุลเลาะ หะยีอูมาร์ จำเลยที่ 2 (จำคุกตลอดชีวิต)
นายอิบรอเห็ม ยูโซ๊ะ จำเลยที่ 3 (ประหารชีวิต)
นายอัมรีย์ ลือเย๊าะ จำเลยที่ 4 (ประหารชีวิต)
นายสันติ จันทรกุล จำเลยที่ 5 (ประหารชีวิต)
นายอายุบ เปาะลี จำเลยที่ 6 (ประหารชีวิต)
นายฮามิด เจะมะ จำเลยที่ 7 (จำคุก 36 ปี 8 เดือน)
นายอิสมาแอ ตุยง จำเลยที่ 8 (ประหารชีวิต)
นายรูสลัน แวหะยี จำเลยที่ 9 (จำคุกตลอดชีวิต)
นายนิรอนิง นิเดร์ จำเลยที่ 10 (ประหารชีวิต)

ศาลฎีกาพิพากษาว่า ความผิดของจำเลยทั้งสิบ โดยเฉพาะฐานเป็นซ่องโจรและ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อก่อการร้าย เป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษ ตาม ป.อ.มาตรา 90 โดยเมื่อรวมกับโทษฐานอื่นแล้ว ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 9 ตลอดชีวิตเพียงสถานเดียว ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 10 เพียงสถานเดียว ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 7 “มีกำหนด 36 ปี 8 เดือน”