สงสัยท่าที ‘สาคร ทองมุณี-ณรงค์พร ณ พัทลุง” กีดกันอิสลามหรือไม่ กรณีห้ามสวมฮิญาบหาดใหญ่วิทยาลัย

2739

มุสลิมหาดใหญ่สงสัยท่าทีของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี และณรงค์พร ณ พัทลุง ต่อการปฏิบัติต่อมุสลิม จากกรณีได้ปฏิเสธนักเรียนสตรีมุสลิมคลุมฺญาบเข้าเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาเลย

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ สังคมมุสลิมหาดใหญ่ ได้ตั้งคำถามถึงท่าทีของพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนายณรงค์พร ณ พัทลุง อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ถึงท่าทีต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม  และมีแนวคิดเอนเอียงไปทางกลุ่มต่อต้านอิสลามหรือไม่ จากอดีตในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารเบญจภาคีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อข้อเรียกร้องของนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนหนึ่งขอให้นักเรียนสวมฮิญาบในโรงเรียน

บันทึกความเข้าใจ ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ไม่อนุญาตให้นักเรียนสตรีมุสลิมสวมฮิญาบโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเมื่อปี 2528 ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องแบบเป็นอย่างอื่น(สวมฮิญาบ) โดยระบุว่า ระเบียบ กฎหมาย และความสามัคคี

จากท่าทีของ 2 ผู้สมัครดังกล่าว สังคมมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หวั่นเกรงว่า จะถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ ในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสังคมมุสลิมหากพล.ต.ท. สาคร หนื นายณรงค์พร ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีมุสลิมอยู่จำนวนมาก บางคนเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และทางเทศบาลมีโรงเรียนอยู่ด้วย นักเรียนจะถูกกีดกันทางศาสนาหรืแไมา

สังคมมุสลิมหาดใหญ่จึงตั้งข้อสงสัยต่อท่าทีของพล.ต.ท.สาครและนายณรงค์พร ต่อมุสลิม และต้องการใช้ชี้แจง และแสดงเหตุผลว่า ในฐานะประกรรมการสถานศึกษา จึงไม่อนุญาตให้นักเรีบนมุสลิมได้ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และหากได้รับเลืกจะกีดกันมุสลิมในการปฏิบัติจากความเชื่อทางศาสนาหรือไม่