สมาคมสตรีภาคใต้วุ่น! แจ้งจับกลุ่มอ.วัลภา ปลอมเอกสารจัดประชุมเลือกนายกฯคนใหม่

1793
อ.วัลภา ระบุว่า เป็นการโหวตเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่

วันที่ 10 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรีมุสิมภาคใต้ มีนางมยุรี แสงศรี ตัวแทนจากจ.ชุุมพร เป็นประธาน โดยอ.วัลลภา นีละไพจิตร อดีตนายกสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ซึ่งเป็นเครือข่ายสตรีมุสลิมที่เข้มแข็ง 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับนายกสมาคมสตรีจังหวัด อาทิ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดระนอง, สงขลา,ปัตตานี, นราธิวาส ชุมพร  และสุราษฏรธานี เป็นต้น เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติ เลือกนายกสมาคมสตรมุสลิมภาคใต้คนใหม่ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์คือ นางเต๊ะฮาวอ สาและ ผู้นำคนเก่งจากปัตตานี

อ.วัลภา กล่าวว่า ได้ลาออกจากสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยแล้ว ไม่ต้องการบอกเหตุผลเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง แต่คนระดับ”วัลภา”ออกมา จะต้องมีเรื่องสำคัญ

“ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ต่อไปจะมาขับเคลื่อนสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับสตรีมุสลิม ซึ่งพี่น้องสตรีในภาคใต้ ทำงานได้เข้มแข็งมาตลอด ที่ผ่านต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมาคมฯ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อไปจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นนายกฯ” อ.วัลภา กล่าว

ด้านนางกมลวรรณ (ยามีละห์) นิมุสา นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้ใช้สำนักงานฯเป็นสถานที่ทำการแห่งใหม่ของสมาคมฯ เพราะเป็นจุดศูนย์กลางฯ สมาชิกจากต่างจังหวัดเดินทางมาสะดวก ต่อไปก็จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิมในภาคใต้ ด้วยการประสานพลังจากหลายฝ่าย

“การประสานของบประมาณมาดำเนินการ วึ่งอ.วัลภา นีละไพจิตร สามารถของบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ ขณะที่คุณชาบีอา ยุทธกาศ เลขานุการสมาคมฯ จะประสานกับทางหน่วยงานต่างประเทศ คือ UNDP มาช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ จะทำให้สตรีมุสลิมมีความเข้มแข็งมากขึ้น” นางกมลวรรณ กล่าวกับ Mtoday ทางโทรศัพท์

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรีมุสลิม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
ผู้เข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม Mtoday ได้สอบถามไปยังนางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้คนใหม่ ได้รับคำตอบว่า เป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยตามระเบียบนายกสมาคมฯจะต้องเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม แต่การประชุมที่จ.สงขลา นางสาวชาบีอา ยุทธกาศ เป็นคนทำหนังสือเชิญประชุม

“คุณชาบีอา ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสมาคมฯไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ไม่มีอำนาจในการออกหนังสือเชิญประชุม เท่ากับเป็นการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งกำลังให้ทนายความดำเนินคดี เมื่อการประชุมมิชอบด้วยกฎหมาย การเลือกตั้งนายกฯคนใหม่ จึงเป็นโมฆะ และจากการดูจากเอกสารเชิญประชุมและสอบถามจากผู้เข้าร่วมประุชุมบางคน ทราบว่า ไม่มีวาระการเลือกตำแหน่งนายกสมาคมฯคนใหม่ แต่อย่างใด วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ จะหมดในเดือนกันยายน 2560 หรืออีก 7 เดือนข้างหน้า อำนาจและสิทธิฺ์ทั้งหมดจึงยังอยู่ที่นายกสมาคมฯคนเดิม คือดิฉัน” นางซาเราะห์ กล่าว

นางซาเราะห์ กล่าวว่า สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ดิฉันเป็นคนริเริ่มจัดตั้ง ได้ทำงานเพื่อพี่น้องมุสลิมะห์มาโดยตลอด สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งการผลักดันของงบประมาณจากพม. หรือจาก UNDP ก็เป็นดิฉัน และUNDP ก็หมดโครงการไปแล้ว เพราะสมาคมฯ ทำงานอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ทำให้มีคนอยากได้ไปบริหาร

คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา
หนังสือเชิญประชุม ที่ถูกระบุว่า เป็นการปลอมแปลงเอกสาร