ธรรมกายปฏิเสธกลุ่มลูกศิษย์ยื่นถอนฮาลาล กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเป็นใคร รู้แล้วตะลึง

1199

วันที่ 13 มีนาคม สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายออกแถลงการณ์ระบุว่า กรณีที่มีข่าวอ้างว่า กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ร้องศาลปกครองเรียกร้องถอนตราฮาลาลนั้น วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำหรับกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ที่ยื่นต่อศาลปกครองให้ถอดถอนฮาลาล มีดร.จรูญ วรรณกสินานนท์ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านอิสลามอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบกฎหมายส่งเสริมกิจการ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบกองทุนฮาลาล และนำไปขยายผลสร้างความเสื่อมเสียให้กับอิสลาม จนล่าสุดไปยื่นไปศาลปกครอง มีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งว่า กลุ่มนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดธรรมกายโดยตรง แต่เบื้องหลังคือ พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทยและสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย มีหัวหน้าพรรคอธิปไตยคือ นาวาเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
ส่วนสมาพันธ์ชาวพุทธฯ มีแกนนำที่รู้จักกันดีว่า เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวด้านลบต่ออิสลาม คือ รศ.ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิทั้ง 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งไม่เอาอิสลาม และคาดว่า น่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการให้ข้อมูลด้านลบต่ออิสลาม เป็นเรื่องจริงหรือไม่ คงจะได้พิสูจน์กันไม่นาน