เรื่องราวดีๆ ชวนอมยิ้ม!!!

329

สามปีที่ลูกเข้ารับอิสลามแม่ไม่เคยเสียใจเลยเพราะแม่รู้สึกว่าลูกเป็นคนดีมาก….ซึ้ง….ก่อนหน้านั้นแม่เข้าใจอิสลามผิดมาตลอด

แม่คิดว่าถ้าลูกรับอิสลาม อิสลามห้ามไม่ให้ลูกพบแม่พบพ่อ..เพราะแม่ไทยพุทธ….??? ตั้งแต่แม่มาเยี่ยมลูกครั้งแล้วครั้งเล่า..ทำให้แม่กลับไปคิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่แม่คิดเลย

แต่ตอนนี้แม่รู้สึกรักลูกมากขึ้นจากการกระทำการศึกษาของลูกที่เคยเล่าสู่กันฟัง

คุณแม่มุมีนะห์บอกว่าถ้าพร้อมกายใจจะเข้ารับอิสลามตามลูก ตอนนี้ให้ลูกเรียนตามหลักศรัทธา ขออย่างเดียวอย่าทิ้งแม่ไป

อินชาอัลลอฮ..ช่วยกันดุอาร์ให้อัลลอฮทรงเปิดฮีดายะห์ | الله يهديها

=ณ โรงเรียนดารุลบารกะฮฺ ม.1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

=ข้อมูลจาก…@samsy live