องคมนตรี ลงพื้นที่ จชต.เชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม ผู้นำศาสนา ราษฎร

50

“พลากร สุวรรณรัฐ” องคมนตรี ลงพื้นที่ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และราษฎร

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญพระราชกระแส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพี่น้องชาวไทยชายแดนใต้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด ทรงมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

การนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทาน​ จำนวน 9 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โอกาสนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันนี้องคมนตรี เชิญพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพี่น้องชาวไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากล่าวแก่คณะสงฆ์และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี

วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสมเด็จพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ คือ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด พระอุโบสถ วิหารพระครูวิสัยโสภณ และหอระฆัง

ต่อมา องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การนี้ได้รับฟังสรุปข้อมูลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติใน ศอ.บต. ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากได้รับฟังข้อมูลในการดำเนินงานของ ศอ.บต. พบว่ามีการดำเนินงานที่คืบหน้าและมีการบูรณาการเชิงรุกที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่

“ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่ง ผอ. ศอ.บต. มาก่อน มาในวันนี้ขอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะแนะนำนอกจากขอชมเชยว่า ศอ.บต. ในวันนี้มีผลงานดี แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีการดำเนินงานในเชิงรุกที่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จริง สัมผัสกับปัญหาและร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันแก้ไขจนบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จึงลดน้อยลงตามลำดับ และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม” องคมนตรีกล่าว