“ผู้การก๋อย” นำ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน โดดร่ม พบปะประชาชน ร่วมกิจกรรม พร้อม“ซ่อมสร้างบ้าน”ให้ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้

589

นาวาเอกนพดล  ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำ นย. 10 นาย กระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์ ที่ความสูง 6,000 ฟิต ลง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มาพบปะเยี่ยมเยี่ยน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน

 

รวมทั้ง มอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้”  ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “เดินทุกเท้าเข้าชุมชน” ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงโดดร่ม การให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการตัดผมแก่เด็ก และประชาชนทั่วไป

 

และมอบถุงยังชีพให้กับเด็กกำพร้า 90 คน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับจิตอาสา (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านช่วยซ่อมสร้างบ้าน 2 หลัง) จำนวน 40 คน มอบสิ่งของให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ลุโบะบือซา จำนวน 6 หมู่บ้าน, มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 8 ศูนย์ฯ มอบสิ่งของให้กับ กองร้อย อรบ.ยี่งอ มอบสิ่งของให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 8 กลุ่ม

Cr Wassana  Nanuam