นายอำเภอสุไหงโก-ลก ยืนยันการบริโภคไก่ที่ชำแหละและจำหน่ายในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก

146

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมนายชัยณรงค์ แก้วเจือ ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาส ลงสำรวจตลาดสดบริเวณพื้นที่จำหน่ายสัตว์ปีก ตลาดสดหลังโรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ปีกที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่ หลังจังหวัดนราธิวาสประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศมาเลเซีย ที่กำลังมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสัตว์ปีกที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดแห่งนี้ทั้งหมดเป็นไก่ที่นำมาจากฟาร์มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนหนึ่งมาจากภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย และมีการชำแหละตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคสัตว์ปีกที่จำหน่ายในตลาดสดแห่งนี้ว่าไม่มีเชื้อของไข้หวัดนกอย่างแน่นอน

 

   ด้านนางอัสนีย์ เสมอภพ แม่ค้าขายไก่สด ตลาดสดหลังโรงแรมเก็นติ้ง กล่าวว่า ทางร้านสั่งซื้อไก่จากจังหวัดปัตตานี มาชำแหละเอง ซึ่งไม่เคยรับซื้อไก่จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเดียวกับร้านค้าอื่นๆที่ขายในบริเวณเดียวกัน เพราะไก่ที่จะทำให้ลูกค้านำไปบริโภคต้องมั่นใจว่าสะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งหลังข่าวพบไข้หวัดนกแพร่ระบาดในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียก็ส่งผลกระทบกับแม่ค้าขายเนื้อไก่อยู่บ้าง เพราะทำให้ลูกค้าหลายรายหลีกเลี่ยงการซื้อไก่ในระยะนี้ ซึ่งต้องขอบคุณนายอำเภอสุไหงโก-ลกที่ลงมาตรวจสอบและให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าเนื้อไก่สดที่จำหน่ายที่นี่ปลอดภัย จากนี้ไปเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนหันกลับมาซื้อเนื้อไก่ไปบริโภคกันตามปกติ

 

     ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก นายอำเภอสุไหงโก-ลกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสัตว์ในพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสัตว์ปีก บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จุดผ่อนปรนและเส้นทางธรรมชาติตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกที่ประชาชนใช้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยเน้นย้ำห้ามนำสัตว์ปีก หรือซากสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างเด็ดขาด หากพบการการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที พร้อมกันนี้ให้ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก และขอความร่วมมือผู้นำศาสนาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศมาเลเซีย และการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไข้หวัดนกที่มัสยิดทุกวันศุกร์ด้วย ขณะที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาสยังคงเปิดจุดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนกด้วย