“มนัญญา”เชือด!! สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ ล่อลวงปชช. เสียหาย400ล้าน

48

รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งลงดาบ ยกเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด หลังเข้าข่ายล่อลวงปชช.ให้นำเงินมาฝาก สร้างความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 17/2564 เรื่องสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด มีผลให้สหกรณ์ดังกล่าวต้องหยุดการแอบอ้างชื่อสหกรณ์ไปทำธุรกรรมทันที ซึ่งเป็นผลมาจาก เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 ได้นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ ฯ พบข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมการกระทำธุรกิจของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติสหกรณ์ แต่กลับมีพฤติกรรมนำระบบสหกรณ์ ล่อลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดและฝากเงินจำนวนมาก

โดยก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนเข้ามาจากกลุ่มที่มีความเสียหายประมาณ 40-60 ล้านบาท ตนจึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีฯตรวจสอบตามกฎหมาย จนที่สุดทางสหกรณ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามที่กรมได้ให้คำแนะนำได้จึงเป็นเหตุที่ออกคำสั่งดังกล่าว

“ดิฉันลงพื้นที่ไปตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองกรม ซึ่งทางผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยอมรับว่าได้มีการกระทำผิดกฎหมายและระเบียบของกรมจริง ทั้งการรับฝากเงินบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ และบัญชีที่รับฝากเงินไม่ได้เป็นบัญชีที่จดแจ้งกับกสส. นอกจากนั้นยังพบว่ามีพฤติการณ์คล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้มีประชาชนสำคัญผิดและเข้าฝากเงินทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เท่าที่ตรวจได้เบื้องต้นน่าจะมากกว่า 300-400 ล้านบาท การสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ แห่งนี้ จึงเป็นการระงับความเสียหายที่จะมีต่อประชาชนที่จะหลงเชื่อมากไปอีกหากไม่ระงับเหตุ และจากนี้ให้ดำเนินการตามกฎของกรมฯ ต่อไป” นางสาวมนัญญา กล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เหตุของการเลิกเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด ไม่อาจดำเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือ ดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้เลิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71(3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2562 และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม​2562

ทั้งนี้ ได้ระบุถึง เหตุผลของการยกเลิก อาทิ ที่ตั้งสำนักงานที่มีการจดแจ้งตามข้อบังคับ กับ สถานที่ทำธุรกรรมไม่ตรงกัน ขณะที่ไปมีป้ายชื่อสหกรณ์ฯไปติดที่บริษัท เวบสวัสดี จำกัด (มหาชน) ทำให้ประชาชนสำคัญผิดคิดว่าเป็นสำนักงานสหกรณ์จึงมีการหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและฝากเงิน และกรรมการสหกรณ์ ไม่มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตั้งแต่จดทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น