“ไลลา อัลฮุไมนี” 1 ใน 6 หญิงชาวมุสลิม ผู้ทรงอิทธิพล แห่งวงการสื่ออเมริกา

535

เปิดประวัติ “ไลลา อัลฮุไมนี” หญิงชาวมุสลิม อเมริกัน เชื้อสายมุสลิม ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งใน อเมริกาเหนือ เจ้าของรางวัลสตรีนักธุรกิจและรางวัลผู้นำชุมชนยอดเยี่ยม

ไลลา อัลฮุซัยนี (Laila Alhusini) หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายซีเรีย ซึ่งเป็นชาวมุสลิม ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 6 ของชาวอาหรับ-อเมริกัน ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในวงการสื่อมวลชนแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านการตลาดและเป็นเจ้าของวิทยุถึงสามสถานีไลลา เคยได้รับรางวัลสุดยอดนักข่าว นักจัดรายการวิทยุ และผู้สร้างเนื้อหา เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ US Arab Radio ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่เข้าถึงผู้ฟังมากกว่า 3 ล้านคนในอเมริกาเหนือ และ ยังมีรายการวิทยุและโทรทัศน์ ที่เชื่อมโยงชาวอาหรับ-อเมริกันในตะวันออกกลาง ด้วยรายการที่เป็นภาษาอังกฤษและอาหรับไลลา อัลฮุชัยนี อดีตผู้รายงานข่าวของสถานี บีบีซี (BBC World Service) และ สำนักข่าว เอพี (Associated Press) ปัจจุบันเธอมีรายการวิทยุ 3 รายการในสถานี US Arab Radio ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการเป็นนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ และ การกระจายเสียง ไลลาได้รับรางวัลมาแล้วหลายชิ้น รวมทั้งรางวัลนักกระจายเสียงจาก นิตยสารอาหรับ-อเมริกัน Today รางวัลผู้นำชุมชนยอดเยี่ยม จาก Life for Relief and Development และรางวัล สตรีนักธุรกิจอาหรับ-อเมริกันแห่งปี