ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมงานเมาลิดกลางฯ 8-10 เมษายน

413

ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ปีนี้ตรงกับวันที่ 8-10 เมษายน 2560 จัดขึ้น ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ดังที่ทราบว่า กิจกรรมของงานเมาลิด ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการรำลึกถึง ท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) นิยมทำกันในวันเกิดหรือเดือนเกิดของท่านศาสดาซึ่งท่านเกิดในวันที่ 12 เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล (เดือนที่ 3) ก่อนฮิจเราะห์ศักราช 53 ปี หรือในปี ค.ศ. 570 ณ มหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นอกจากนั้น งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาล หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อย่างมากมาย มีการออกบูธ จัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นงานเดียวของมุสลิมไทยที่แสดงศักยภาพในเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องพหุสังคมได้อย่างชัดแจ้งที่สุดอีกด้วยในรอบปีต่างๆ

สำหรับในสังคมมุสลิมตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จะเป็นที่จับตามองมาโดยตลอด ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนี้จะมีการสรรหาโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้กับท่านจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ในปีนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจัดงานเมาลิดฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) และแน่นอนว่า ปีนี้งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่ โดดเด่นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

“งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย” ปีนี้ตรงกับวันที่ 8-10 เมษายน 2560 จัดขึ้น ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แนวคิดและที่มาของโลโก้การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปี 2560

แนวคิด: “นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล”