ประชาชนในพื้นที่นราธิวาส เลือกเที่ยวน้ำตกปาโจคลายร้อน ขณะที่ทางอุทยานเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชมผีเสื้อกว่า 80 ชนิด

476

วันที่ 16 มีนาคม 2560 บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อ. บาเจาะ จ.นราธิวาส ในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเที่ยวเพื่อคลายร้อนกันเป็นครอบครัว ขณะที่ส่วนหนึ่งนำบุตรหลานมาเล่นน้ำเพื่อผ่อนคลายในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งในระยะนี้น้ำตกปาโจ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี มีน้ำจำนวนมากทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นพิเศษ ซึ่งในแต่ละปีอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกว่า 2 แสนบาท

นายสิทธิชัย หมัดสี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี กล่าวว่า ระยะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบริเวณอุทยานจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะทางอุทยานเองก็มีการส่องเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชมผีเสื้อบริเวณอุทยานอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามต่อเนื่อง

ด้านนายสนธยา กาญจนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี ถือเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบผีเสื้อ ซึ่งบริเวณนี้มีผีเสื้ออยู่รวมกันกว่า 80 ชนิด จึงน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางอุทยานเองพร้อมที่จะดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อที่มีอยู่อย่างเต็มที่