คำนวณ : ค่ำ 11 พ.ค.จันทร์เสี้ยวยังไม่เกิด โอกาสเห็นดวงจันทร์’เป็นไปไม่ได้’

679

ในวันที่ 11 พค 64 จันทร์เสี้ยวยังไม่เกิด
เนื่องจากจันทร์ดับ(จันทร์โคจรครบรอบ)ในวันรุ่งขึ้นคือ 12 พค 64 เวลา 02:00 น. อีกทั้งในวันดังกล่าวดวงจันทร์ก็ตกก่อนดวงอาทิตย์อีกด้วย (เราจะดูจันทร์เสี้ยวเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว แต่ในขณะที่ดวงอาทิตย์ขอบฟ้าดวงจันทร์ก็ตกไปแล้ว) โอกาสที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวในคืนที่ 11 พค 64 จึงเป็นไปไม่ได้เลย

ข้อมูลประกอบการดูจันทร์เสี้ยว
วันที่ 11 พค 64
ตามหลักดาราศาสตร์ (ใช้ข้อมูล ณ จ.ยะลา)
เพื่อกำหนดวันรายออีดิ้ลฟรีตรี ฮศ 1442

ดวงอาทิตย์ตก 18:23 มุม 288 องศา
ดวงจันทร์ตก 18.06 มุม 285 องศา
เวลาจันทร์ดับ (New Moon) ยังไม่เกิด (จะเกิดวันรุ่งขึ้นคือ วันที่ 12 พค 64 เวลา 02:00 )

ผลการคำนวณ
1. อายุจันทร์เสี้ยว = ยังไม่มีจันทร์เสี้ยวเพราะจันทร์ดับวันรุ่งขึ้น (จันทร์ดับวันที่ 12 พค 64 เวลา 02:00)
2. ดวงจันทร์ค้างฟ้า = ดวงจันทร์ตก – ดวงอาทิตย์ตก
= 18.06 – 18:23
= -17 นาที

บทวิเคราะห์
– ในวันที่ 11 พค 64 จันทร์เสี้ยวยังไม่เกิด
เนื่องจากจันทร์ดับ(จันทร์โคจรครบรอบ)ในวันรุ่งขึ้นคือ 12 พค 64 เวลา 02:00 น. อีกทั้งในวันดังกล่าวดวงจันทร์ก็ตกก่อนดวงอาทิตย์อีกด้วย (เราจะดูจันทร์เสี้ยวเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว แต่ในขณะที่ดวงอาทิตย์ขอบฟ้าดวงจันทร์ก็ตกไปแล้ว) โอกาสที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวในคืนที่ 11 พค 64 จึงเป็นไปไม่ได้เลย
– ดังนั้นวันรายออีดีลฟิตรีปีนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นวันพฤหัส ที่ 13 พค 64

วัลลอฮุอะอฺลัม (والله أعلم)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/crescent/2020/yala.html

http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2020/yala.html

ภาพประกอบ จากโปรแกรม Stellarium