“จะนะ”เมืองต้นแบบ ไม่ใช่การ “ลักหลับ” แต่เป็น การพัฒนาจชต.อย่างยั่งยืน

119

หลังจาก ครม. เห็นชอบให้ อ.จะนะ เป็น เมืองปลอดภาษี ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ เพื่อให้ สอดคล้องกับ การพัฒนาเมืองต้นแบบ อย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว เช่น เมืองต้นแบบ อ.เบตง จ.ยะลา เมืองต้นแบบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมืองต้นแบบ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่เรียกว่า โครงการ”สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นการพัฒนาที่เชื่อมต่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.ไตรสุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวดังกล่าว สู่สื่อมวลชน ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา แล้ว ปรากฏว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 80 ต้องการเห็นการเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และต่างดีใจที่เห็น ความ คืบหน้า ของโครงการเมืองต้นแบบ ที่ คนกลุ่มนี้ เชื่อว่า การเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4” จะเป็นหนทาง ในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพใหม่ ให้กับคนในพื้นที่ และเป็นโครงการที่ บุตร หลาน คนในพื้นที่ ซึ่งจบการศึกษาแล้ว จะได้มีงานทำ รวมทถึง คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะได้มีงานทำ โดยไม่ต้องไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องเป็นแรงงานเถื่อนอย่างไรก็ตาม ยังมีความเคลื่อนไหวของ กลุ่ม เอ็นจีโอ ต่อต้านโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” โดยระบุว่า มติครม. ที่ ให้ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี จะเป็นการ ”ลักหลับ” หรือ เล่นที่เผลอ ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนมีคำถามว่า การที่ ครม. จะดำเนินการอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประเทศ ครม.ต้องแจ้งให้กับ เอ็นจีโอ ใน จ.สงขลาทราบก่อนอย่างนั้นหรือ และต้องให้ เอ็นจีโอ เห็นชอบก่อนใช่หรือไม่ เพราะการที่กล่าวหาว่า “เล่นทีเผลอ” หรือการ”ลักหลับ” หมายถึงการทำอะไรที่ไม่บอกกล่าวกันก่อนและที่ กล่าวว่า ”หมดเรื่อง” โควิด 19” เมื่อไร แล้วเจอกัน นั้น หมายความว่าอย่างไร เป็นการ ”ข่มขู่ท้าทาย” หรือ เส่งสัญญาณล่วงหน้าว่า จะมีการนำคนที่ ”เห็นต่าง” โดยเฉพาะ กลุ่ม เอ็นจีโอ ออกมา เคลื่อนไหว เพื่อกดดันให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ “เมืองต้นแบบ” แห่งนี้ใช่หรือไม่ และที่ถามว่า ชาวจะนะ ได้อะไร จากการที่ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี ก็น่าจะเป็นคำถาม ที่ต้องการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เพราะ หลังกจาก มติ ครม เพื่อให้ อำเภอจะนะเป็นเมืองปลอดภาษี แน่นอนว่า คนอำเภอจะนะ ยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้น พื้นที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการ เมืองต้นแบบก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน

การกำหนดให้ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี เท่ากับ เป็นการ กำหนดล่วงหน้า รออนาคต เช่นเดียวกับชื่อของโครงการที่เรียกว่า”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ซึ่งหมายความว่า หาก เมืองต้นแบบที่ 4 เกิดขึ้นได้จริง ความเปลี่ยนที่เกิดกับ อำเภอจะนะ และใกล้เคียง เช่น อำเภอจะนะกลายเป็น เมืองอุตสาหกรรม เมืองเมืองธุรกิจ เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองท่า ที่มีท่าเรือน้ำลึก เมืองท่าขนถ่ายสินค้า การกำหนดให้ อำเภอจะนะ เมืองเมืองปลอดภาษี คนในอำเภอจะนะย่อมได้ประโยชน์ เพราะถึงวันนั้น คนจะนะ คงไม่มีการปรับตัวไม่ได้เป็นชาวสวน ชาวนาอย่างเดียว แต่มีการปรับตัวไปสู่อาชีพใหม่อีกมากมาย

แม้แต่ เรื่องการค้า เรื่องการเลี้ยงนกเขาชวา ที่เป็นอาชีพสำคัญ จะประโยชน์ในการค้าขาย เป็นเขตปลอดภาษี ดังนั้นวันนี้อย่าถามว่า คนจะนะ ได้อะไรกับการที่ ครม.ประกาศให้เป็นเขตปลอดภาษี เพราะยังไม่ถึงเวลา การพัฒนาทุกอย่าง จะต้องมีได้มีเสีย การพัฒนาไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้จะเป็น”นายทุน” เพียงอย่างเดียว และ หากยึดหลักคิดว่า การพัฒนาคนที่ได้ประโยชน์คือ ”นายทุน” อย่างที่ เอ็นจีโอ พยายาม ปลุกระดม ให้คนในพื้นที่ออกต่อต้าน โครงการทุกโครงการของรัฐ แล้ว บ้านเมือง ก็จะล้าหลัง และผู้ที่รับกรรมคือคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เท่านั้น