ซะอัด อิบน์ อบีวักกอส : ผู้นำอิสลามสู่ต้าถัง

91

ศาสนาอิสลามถือกำเนิดในนครมักกะฮ์ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 และเริ่มเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ในราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในปัจจุบันมีชาวจีนนับถือศาสนาอิสลามอยู่ราว 30 ล้านคน

ในแต่ละยุคมีการเรียกชื่อศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีนแตกต่างกันออกไป ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (宋 ค.ศ. 960-1279) และราชวงศ์หยวน (元 ค.ศ. 1271-1368) เรียกว่า ‘ถ่าชีเจี้ยว’ (大食教) สมัยราชวงศ์หมิง (明 ค.ศ. 1368-1644) เรียกว่า ‘เทียนฟางเจี้ยว’ (天方教) และ ‘หุยหุยเจี้ยว’ (回回教) ปลายสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง (清 ค.ศ. 1616-1911) เรียกว่า ‘ชิงเจินเจี้ยว’ (清真教) ยุคสาธารณรัฐ (民国) เรียกว่า ‘หุยเจี้ยว’ (回教) กระทั่ง ค.ศ. 1956 เป็นต้นไปจึงเรียกว่า ‘ศาสนาอิสลาม’ (伊斯蘭教) ตามแบบสากล โดยบุคคลที่นำศาสนามาสู่ดินแดนจีนคือ ซะอัด อิบน์ อบีวักกอส หนึ่งในผู้ติดตามของท่านศาสดานบีมูฮัมมัด
.
● แรกสู่อิสลาม
.
ซะอัด อิบน์ อบีวักกอส (Sa’d ibn Abi Waqqas/ سعد بن أبي وقاص‎) เกิดที่เมืองมักกะฮ์ เมื่อ ค.ศ. 595 ก่อนฮิจเราะห์ศักราช 10 ปี เป็นญาติกับท่านนบีมูฮัมหมัด โดยถือว่ามีศักดิ์เป็นน้าชายของท่านนบี มีนามเต็มว่า ซะอัด อิบน์มาลิก อิบน์ วุไฮบ อัลกุเรชีย์ สืบเชื้อสายมาจากอาหรับตระกูลกุเรช และแม้ว่าซะอัดจะอ่อนวัยกว่า แต่ท่านนบีก็ให้ความเคารพและเรียกซะอัดว่า “น้า” เสมอ
.
ซะอัดมีรูปร่างค่อนข้างเตี้ย แต่ว่ากำยำ เชี่ยวชาญการในศาสตร์แห่งธนู ทั้งการทำธนู การซ่อมแซมธนู และการยิงธนู มีสติปัญญาเฉียบแหลม กล้าหาญและเด็ดขาด เป็นคนสมถะมักน้อย เป็นสาวกชั้นอาวุโส และแม่ทัพคนสำคัญของอิสลามในยุคนบีมูฮัมหมัด ได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างยิ่ง
.
ซะอัดเป็นกลุ่มคนแรก ๆ ที่เข้ารับศาสนาอิสลาม เมื่อแม่เขารู้เข้าก็โมโหมาก ที่ละทิ้งศาสนาเก่า ไปรับศาสนาอิสลาม ถึงขนาดอดข้าว เพื่อหวังให้ลูกชายกลับมานับถือศาสนาเก่า ทว่าซะอัดยืนยันมั่นคง โดยกล่าวกับมารดาว่า “โอ้ท่านแม่เอ๋ย แม่รู้ว่าลูกรักแม่มากเพียงใด แต่ความรักความศรัทธาของลูกต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์นั้นหนักแน่นยิ่ง ถึงแม้แม่จะมีวิญญาณนับพัน และวิญญาณนั้นจะสูญสิ้นไปเรื่อย ลูกก็ไม่อาจละทิ้งศาสนานี้ได้” เมื่อฟังเช่นนั้นแล้ว แม่ของเขาก็ยอมแพ้ใจของลูกชาย และกลับมากินอาหารอีกครั้ง
.
● เข้าร่วมสงคราม
.
ด้วยความเชี่ยวชาญในเชิงธนู ซะอัดได้เข้าร่วมสงครามระหว่างกองทัพมุสลิมกับกองทัพชาวมักกะฮ์ ในยุทธการที่บะดัร กองทัพมุสลิมมีชัยชนะเหนือกองทัพเมืองมักกะฮ์ และจากชัยชนะของมุสลิมครั้งนี้ทำให้ผู้มีอิทธิพลของมักกะฮ์ลดน้อยลง และสถานภาพทางการเมืองของมุสลิมในมะดีนะฮ์ก็แข็งแกร่งขึ้น
.
อีกครั้งในยุทธการอุฮุด เมื่อ ค.ศ.625 ซะอัดพร้อมด้วยอุมัยร์น้องชายของเขา ได้เข้าร่วมสงครามด้วย โดยรับหน้าที่เป็นมือขมังธนู ที่ประจำการอยู่บนเนินดิน ตามคำสั่งของท่านนบี ในขณะที่หลายคนละทิ้งหน้าที่ หนีลงจากเขาไป แต่ซะอัดยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดอยู่ จนในที่สุดกองทัพมุสลิมจะได้รับชัยชนะ ทว่าในสงครามครั้งนี้ทำให้เขาต้องสูญเสียน้องชายไป
.
● นำอิสลามสู่ดินแดนจีน
.
ภายหลังที่นบีมูฮัมหมัดสิ้นไป อะบูบักรฺ อุมัร ได้รับการให้สัตยาบันเป็นเคาะลีฟะฮ์ (กาหลิบ) หรือ ผู้สืบอำนาจต่อจากท่านศาสดาและผู้ปกครองสูงสุดของรัฐอิสลาม ในสมัยนี้ซะอัดเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สร้างเมืองกุฟะฮ์ในประเทศอิรักปัจจุบัน และเป็นแม่ทัพที่ต่อสู้กับทหารจักรวรรดิแซสซานิดในสงครามกอดีซียะฮ์และสงครามนะฮาวันด์ หลังจากนั้น เขาได้เป็นเป็นผู้ว่าราชการของเมืองกูฟะฮ์และเนจด์
.
เมื่อเคาะลีฟะฮ์อุมัรสิ้น อุษมาน บินอัฟฟาน ขึ้นปกครองรัฐอิสลามและเป็นผู้นำทางศาสนาแทน เมื่อ ค.ศ.634 และต่อมาได้มอบหมายให้ซะอัดเป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักถังของจีน เมื่อ ค.ศ. 651 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิถังเกาจง คณะของซะอัดได้เข้าเฝ้าจักพรรดิ เพื่อแนะนำโลกอาหรับและข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
.
จากบันทึกจิ้วถังซู และคัมภีร์เช่อฝู่หยวนกุย ซึ่งว่าด้วยประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถัง กล่าวว่าคณะทูตได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เฉียวโจวและกว่างโจว
.
เชื่อกันว่าถังเกาจงได้อุปถัมภ์การเข้ามาของซะอัด โดยการอนุญาติให้ซะอัดและคณะสามารถสร้างมัสยิดได้ มัสยิดแห่งแรกจึงถือกำเนิดในเวลานี้ คือ มัสยิดฮว๋ายเฉิง หรือ มัสยิดฮ่วยเชิ่ง (怀圣寺) บางแหงก็เรีกย มัสยิดกว่างโจว หรือ มัสยิดกว่างตา หออะซานของมัสยิดแห่งนี้ นอกจากจะใช้สำหรับอะซานเชิญคนไปนมาซ (ละหมาด) แล้ว ยังใช้เป็นกระโจมไฟให้สัญญานแก่เรือเดินทะเลอีกด้วย
.
เชื่อกันว่า ซะอัดได้เผยแพร่อิสลามในจีนเป็นเวลา 5ปี และเป็นผู้สร้างมัสยิดที่เฉียนโจว ที่เรียกว่า “มัสยิดกิเลน”(Chee Lin Se) ด้วย การมาเยือนจีนของคณะทูตที่นำโดยซะอัด เปิดศักราชแห่งการแลกเปลี่ยนอารยธรรมและศิลปวิทยากรระหว่างจีนและโลกอาหรับ ยังให้เกิดการพัฒนาตลอดเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างดินแดนทั้งสอง
.
● บั้นปลายและมรดกอิสลามในจีน
.
ซะอัดได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบผู้ประเสริฐของศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงสาวกผู้ที่ท่านนบีประกาศว่าจะได้ขึ้นสวรรค์แน่ ๆ เนื่องด้วยเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า และในบรรดา 10 ท่านนี้ ซะอัดเป็นผู้มีอายุยืนยาวมากที่สุด โดยเสียชีวิตประมาณปี ค.ศ. 674 ด้วยวัย 80 ปี
.
ศาสนาอิสลามในประเทศจีน ผ่านประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย มีการเผยแพร่ไปยังส่วนต่าง ๆ ของจีนอย่างกว้างขวาง ทว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเหนียวแน่นและอยู่รวมกลุ่มกันมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์หุย (โดยมากอาศัยอยู๋ในมณฑลหนิงเซี่ย) และกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ (โดยมากอาศัยอยู๋ในมณฑลซินเจียง)
.
ศาสนาอิสลามจากต้นธารในดินแดนอาหรับ ได้เดินทางมาสู่ดินแดนต้าถังเมื่อเกือบ 1,400 ปีก่อน และสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นและศรัทธาของศาสนิกชนจีนที่มีต่อศาสนาอิสลาม และสามารถผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลงตัว จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร

Cr. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1045046415942558&id=586960908417780
.
Cr.ภาพ
https://www.google.com/search?q=Abi+Waqqass&tbm=isch&ved=2ahUKEwje4qj10evrAhXoFbcAHZOoCZMQ2-cCegQIABAA&oq=Abi+Waqqass&gs_lcp=CgNpbWcQA1DagAFY2oABYJ2JAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=tPNgX964M-ir3LUPk9GmmAk&bih=794&biw=1474#imgrc=0P8K-O5Hy03-DM
.
เรียบเรียงจาก

การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีน


http://the-truth-of-islamic.blogspot.com/2014/08/blog-post_597.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sa%27d_ibn_Abi_Waqqas#During_Caliph_%CA%BFUmar’s_era_634%E2%80%93644