“มนัญญา”เปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาล เก็บเกี่ยว ทุเรียน”ห้วยคต” ประจำปี64

245

รมช.เกษตรฯ เปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผลทุเรียน ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอำเภอห้วยคต เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของไทย

วันที่ 11 มิ.ย.2563 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick Off ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียน จ.อุทัยธานี ปี 2564 ณ เครือข่าย กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิก อบต.อุทัยธานี เขต1 ผวจ.อุทัยธานี และหน.ส่วนราชการ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต เป็นแหล่งผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่มีรสชาติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่น แตกต่างจากแหล่งผลิตทุเรียนทั่วไปทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยจังหวัดอุทัยธานีมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ ที่อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะทุเรียน เป็นไม้ผลที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีมาโดยตลอด  สำหรับอำเภอห้วยคต มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด 1,520 ไร่ เกษตรกร 256 ครัวเรือน ชนิดไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด ลำไย โดยเฉพาะทุเรียน มีแนวโน้มขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ของพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ ตำบลทองหลาง ซึ่งสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมากน.ส.มนัญญา การจัดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุเรียนของอุทัยธานีเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น นุ่มลิ้น เมื่อได้รับประทานแล้วเป็นที่ถูกใจ จนต้องกลับมาลิ้มลองอีก โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง เริ่มมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน –กรกฏาคม 2564 คาดการณ์ผลผลิตต่อหนึ่งสวนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ก.ก. ราคาจำหน่าย ก.ก.ละ 160 บาท คิดเป็นมูลค่า 960,000 บาท ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อำเภอห้วยคตเป็นอย่างมากหลังจากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมสวนทุเรียน ก่อนตัดทุเรียนเพื่อเปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเดินทาง ไปยังสวนการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเยี่ยมชมสวน ซึ่งมีการปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้ง โกโก้ น้อยหน่า และ กล้วยหอม