หนุ่มภูเก็ตเข้ารับอิสลาม

229

อัลลอฮูอักบัร อัลลอฮูอักบัร อัลลอฮูอักบัร

อัลฮัมดุลิลาฮฺ พระองค์ผู้ทรงกำหนด

เมื่ิอวันที่ 18 มีนาคม พี่น้อง (ชื่อ จิรวัฒน์ ญานไพศาล)มาจาก จ.ภูเก็ต เดินทางไกลเพื่อเข้ารับอิสลาม ที่ปัตตานี ได้กล่าวกาลีมะฮฺชสฮาดะฮฺ กับ ผศ.อ.มัสลัน มาหะมะ จากนั้นได้ตั้งชื่อมุสลิมนามว่า (ฟารุค) ในขณะจัดรายการสด!! #วากัฟ_ความดีที่ไม่สิ้นสุด ณ เย็นวันนี้… 18/03/60

 

Cr Furkon Wansulaiman เพจศาสนาอิสลามนำเสนอ