ประกาศฉีดวัคซีน สลับยี่ห้อ!! เข็มแรก Sinovac เข็มสองต้องเป็น AstraZeneca

72

กรมการแพทย์ ประกาศฉีดวัคซีนโควิด สลับยี่ห้อให้ประชาชน โดยผู้ที่ฉีดเข็มแรก เป็น Sinovac ไปแล้ว เข็มที่สองจะได้รับ AstraZeneca โดยให้มารับวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ โพสต์ข้อความแจ้งว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น Sinovac ไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้รับบริการกลุ่มนี้ จะได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยจะปฏิบัติตามแนวทาง สำหรับหน่วยบริการต่างๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การรับวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด-19 ได้สูงสุด และให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานต่างๆ นอกสังกัดกรมการแพทย์ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับวัคซีนต่อไป