มุสลิมสงขลาตายจากโควิดกว่า 30 คน รองเฉมยันดูแลดี ไม่มีแกะซิปอาบน้ำมัยยิด

487

กอจ.สงขลา ยันดูแลผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นอย่างดี ทำความเข้าใจญาติก่อนนำมัยยิดออกจากโรงพยาบาล ไม่มีการแกะซิปนำศพอาบน้ำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564นายเฉม เหมันต์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ให้ดูแลกรณีมีมุสลิมเสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่ง ณ ถึงเวลานี้มีมุสลิมสงขลาเสียชีวิตแล้วมากกว่า 30 คน กระจายทุกอำเภอทั้งจะนะ สะเดา สะบ้าย้อย เทพา และสิงหนคร

‘ก่อนนำมัยยิดออก ทางโรงพยาบาลจะโทรศัพท์มาแจ้งยัง ผม ในฐานะผู้รับผิดชอบก่อน ซึ่งจะทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตในการจัดการมัยยิด เมื่อญาติเข้าใจแล้ว จึงจะแจ้งทางโรงพยาบาลให้นำศพไปฝังยังภูมิลำเนาได้ โดยใช้รถของมูลนิธิขนศพไป ซึ่งมัยยิดทุกคนเมื่อถึงมัสยิดก็จะทำการฝังตามหลักศาสนา จะไม่มีการแกะถุงซิปออกมาอาบน้ำศพแต่อย่างใด ญาติทุกคนเข้าใจ และที่ผ่านมาไม่มีการปฏิบัติที่ผิดเลย’ นายเฉม เหมันต์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลากล่าว พร้อมยืนยันว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้ดูแลผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้ Mtoday ได้นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดระบุว่า การระบาดที่หัวเขา สิงหนคร ต้นตอมาจากการแกะซิปนำศพมาอาบน้ำ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม ซึ่งได้ขออภัยต่อความผิดพลาดดังกล่าวแล้ว


สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จังหวัดได้ตรวจคัดกรอง กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน ตลาดและในชุมชน และบริษัทต่างๆเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำพบผู้ติดเชื้อรวม 122 ราย เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งตัวเลขลดลงจากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง (โชติวัฒน์อุตสาหกรรม,ซีเวลท์,ดิปป์โปรดักส์,เมอร์กาโต้) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 38 ราย (พนักงานรายใหม่ 32 ราย / ผู้สัมผัส 6 ราย)
2.กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 9 ราย
3.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 53 ราย
4.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 22 ราย
(ตลาดรัถการ,ตลาดสดปาดังเบซาร์,บริษัท,มัรกัสชายควน,สัมผัสปาร์ตี้ยาเกาะยอ และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งที่ 76/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขยายเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่าง 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564