เร่งหนุน’ชาวอุทัย’ปลูก’ฟ้าทะลายโจร’ ย้ำรักษาโควิด-19ได้ผล รับต้นพันธุ์ที่สนง.เกษตร

84

รมช.เกษตรฯ นำคณะลงพื้นที่”อุทัยธานี” ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก”ฟ้าทะลายโจร” ชี้ เป็นทางเลือกสำคัญ พัฒนาสมุนไพรไทย ต้านภัยมฤตยู” โควิด-19″ เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 4 ส.8. 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวนมาก ดังนั้นความหวังที่จะลดการติดเชื้อได้คือ วัคซีน และ ยารักษาโรค และ จากการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษา พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้ร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย คือ ไม่มีภาวะปอดอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นและแทบจะไม่พบผลข้างเคียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยมอบหมายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำ โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนพันธุ์ ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูง ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อม และ พื้นที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนขยายพื้นที่ปลูก”ฟ้าทะลายโจร” ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด–19 ของสมาชิกสหกรณ์ใน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 40 ราย พื้นที่ 40 ไร่ ดำเนินกิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้ สาธิต ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน สหกรณ์จัดทำแผนการตลาด เพื่อรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตฟ้าทะลายโจรให้กว้างขวางต่อไป