เราไม่ทิ้งกัน! ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจัดถุงยังชีพ ช่วยชุมชนได้กระทบจากโควิดทั่วกรุง

87

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยลงพื้นที่ประกอบด้วย ชุมชนมหานาค ชุมชนพญาไท (มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท) ชุมชนบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว) และมัสยิดซอลีฮุสสลาม (บางชัน)
.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า ศวฮ.ได้เล็งเห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัด บ้านเรือนที่ติดๆ กัน และมีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เพียงผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่รวมถึงคนจำนวนมากต้องอยู่ในภาวะกักตัว ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงาน ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ หรืออยู่ในสภาพตกงาน ไม่มีรายได้ และไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทำงานได้เมื่อไร

และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ศวฮ.จึงได้ผนึกกำลังทีมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันทำความดีในวาระโอกาสครบรอบ 18 ปี ศวฮ. จัดจิตอาสาภายใต้โครงการ “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564” ในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ก้อน, และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนมหานาค ชุมชนพญาไท (มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท) และชุมชนบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว) และมัสยิดซอลีฮุสสลาม
.
ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านได้มอบชุดอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 300 ชุด ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว) อีกด้วย
.
https://hsc.news/3z

#HSCCU #HSCCSR #รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคCOVID-19 #แจกถุงยังชีพจำนวน1,500 ชุด #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล