กัปตันอำพล พาสัมผัสมัสยิด 1,000 ปีที่ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

362

กัปตันอำพล ขำวิลัย กัปตันสายการบินไลออนแอร์ มีโอกาสนำเครื่องบินไปซีอาน และแวะละหมาดที่มัสยิดกลางเมืองซีอาน อายุกว่าพันปี มัสยิดแห่งนี้ สามารถจุผู้คนในการละหมาดได้พร้อมกันถึง 1,000 คน ยังคงความสวยงาม

กัปตันอำพล เล่าว่า คนที่ศีอานแม้พูดคนละภาษากัน แต่เมื่อได้กล่าวคำว่า “อัสลามมุอลัยกุม” (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) เขาก็ยิ้มแล้วตอบรับ “วอลัยกุมมุสลาม” (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเช่นกัน) จากนั้น ได้พาไปอาบน้ำละหมาด พร้อมละหมาดเรียบร้อย ทำให้เห็นว่า มุสลิมที่ไหนๆเราก็เป็นพี่น้องกัน

 

กัปตันอำพล ขำวิลัย กัปตันไลออนแอร์มุสลิม อดีตเด็กปอเนาะ